Leden

06 juli, laatste repetitieavond, zomerstop.

18 juli, rondleiding Louwman Museum

29 juli, zondagmiddag  fietstocht.

09 augustus, donderdagmiddag optreden.

24 augustus, eerste repetitie na de zomerstop.

07 september, oefenen met koor de Walzangers.

14 september, vrijdagavond repetitie van Dorine

28 september, vrijdagavond repetitie van Dorine